DOEL VAN GAME-IN

Het spel wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit
_-en de beleving van de tennissport.
Het bevorderen van inzicht in, en bewustwording van het tennisspel.
Doelgericht leren denken en handelen.
Oplossingsgericht leren denken.
Het enthousiast maken van de jeugd voor het tennisspel.
Het trainingsvak aantrekkelijker maken.
Helpen bij het organiseren van activiteiten door tennisverenigingen.

© copyright Game-In 2014